GENERALNI DIREKTOR

 

                                     Hanefija Brničanin- dipl.ing.mašinstva

 

 DIREKTOR OPŠTE-PRAVNOG SEKTORA

 

                                    Rasim Ćorović- dipl.pravnik

 

TEHNIČKI DIREKTOR

 

                                   Sabina Trubljanin- dipl.ing.mašinstva

 

              DIREKTOR SEKTORA ZA EKONOMSKO-KOMERCIJALNE POSLOVE

 

                                   Sabina Bejtović- dipl.ecc

 

 

NADZORNI ODBOR

 

 

               Članovi Nadzornog odbora:

 

                             1. Pašović Amer- predsednik

                              2. Marković Boris- član

                              3. Omer Hadzitahirović- član