Promena korisnika se vrši na osnovu kupoprodajnog ugovora koji mora da je overen u sudu ili ugovora koji je sklopljen kod javnog beležnika i kopija istog ostaje u arhivi preduzeća. Potraživanja na toj partiji moraju da se regulišu ako ih ima.