Prenos vlasništva se vrši na osnovu sudskog rešenja o nasledstvu, kopija istog ostaje u arhivi preduzeća. Potraživanja na toj partiji moraju da se regulišu ako ih ima.