Naplata usluga se vrši:

      - preko tekućeg računa JKP "Vodovod i Kanalizacija", Novi Pazar,

      - preko blagajne koja se nalazi u zgradi uprave u ulici 28. Novembar br. 35,

      - preko inkasanata na terenu.