NOVE CENE VODE I USLUGA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA

 

KOJE ĆE SE PRIMENJIVATI OD 01.08.2017.GODINE

 

 

 

Red.br.

Naziv

Jedinica

Mere

Cena bez

PDV-a

Cena sa

PDV-om

                       

                               V O D A

 

1

Privreda,neprivreda i lokali

m3

98,86

108,75

2

Škole, zdravstveni centar i humanitarne ustanove

m3

49,43

54,37

3

Kamenjare,kanali i klanice

m3

92,61

101,87

4

G r a đ a n i

m3

40,48

44,53

                    

                        OTPADNE VODE

 

1

Privreda, neprivreda i lokali

m3

24,57

27,03

2

Škole, zdravstveni centar i humanitarne ustanove

m3

12,29

13,52

3

Kamenjare, kanali i klanice

m3

83,79

92,17

4

 G r a đ a n i

m3

14,65

16,12

                            

                        UKUPNO

                    VODA I KANALIZACIJA

 

1

Privreda, neprivreda i lokali

m3

123,43

135,78

2

Škole, zdravstveni centar i  humanitarne ustanove

m3

61,72

67,89

3

Kamenjare, kanali i klanice

m3

176,40

194,04

4

G r a đ a n i

m3

55,13

60,65

                                                               

 

• Naknada za održavanje vodovodnog priključka po članu 3 ZKD 99,00 dinara na mesečnom nivou.
  Indeks povećanja troškova u visinskim zonama po članu 25 ZKD.
• Druga visinska zona index 1,10 po m3 utrošene vode.
• Treća visinska zona index 1,15 po m3 utrošene vode.
• Četvrta visinska zona index 1,20 po m3 utrošene vode.