institut jaroslav cerni 04.05full

      Zahvaljujući Institutu za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ zaduženom za izradu projektno – tehničke dokumentacije stekli su se uslovi za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji filterskog postrojenja za preradu vode „Hadžet“.

Izradu dokumentacije finanansirali su Ministarstvo privrede Republike Srbije i grad Novi Pazar.
    „Završetkom radova u drugoj fazi grad će dobiti najsavremenije postrojenje za higijenski ispravnu vodu za piće, koja će i po kvalitetu i po količinama zadovoljiti potrebe građana Novog Pazara“, rekao je prilikom predaje dokumentacije Dušan Đurić, izvršni direktor Instituta „Jaroslav Černi“, koji se u Novom Pazaru sastao sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem i direktorom Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Hanefijom Brničaninom.
Prema rečima gradonačelnika Nihata Biševca sledeći korak je apliciranje kod stranih investitora za sredstva neophodna u cijlu izvođenja konkretnih radova.
    „Sledi ozbiljan posao. Pred nama je izuzetno dobro pripremljena projektna dokumentacija a koju su sredstva od 6 miliona dinara obezbedili Ministarstvo privrede i grad Novi Pazar. Realizacijom II faze trajno ćemo rešiti višedecenijski problem snabdevanja građana kvalitetnom pijaćom vodom“, rekao je gradonačelnik Biševac.
     Nakon investicija u rekonstrukciju vodovodne mreže tokom poslednjih nekoliko godina, grad je u saradnji sa JP „Vodovod i kanalizacija“ rešio problem vodosnabdevanja stanovništva. Kapacitet od 650 litara vode u sekundi, koliko se proizvodi u ovom trenutku, zadovoljava potrebe potrošača u ovom trenutku. Po rečima direktora JP, Hanefije Brničanina, jedini veći problem javlja se kada usled obilnih atmosferskih padavina dođe do zamućenja sirove vode. I ovaj problem biće eliminisan upravo u drugoj fazi radova na postrojenju.