sporazum

            Zavod za javno zdravlje i JKP „Vodvod i kanalizacija” potpisali su ugovor o poslovno – tehničkoj I stručnoj saradnji, koji podrazumeva podršku i dogovor ove dve instutucije na svim poljima.

 Prva aktivnost je razmena opreme, koja će unaprediti rad obe  instutucije, a građanima pružiti još bolju uslugu.

           Voda je jedan od najbitnijih sastojaka za zdravlje čoveka. Cilj rada i novopazarskog Vodovoda i Zavoda za javno zdravlje je da građanima obezbede zdraviju životnu sredinu, a kvalitet pijaće vode je jedan od tih prioriteta. Voda sa gradskog vododvoda je ispravna, ali se stalno mora raditi njena provera. Uz aparat spektrofotometar, koji su dobili od Zavoda za javno zdravlje za analizu vode, radnici gradskog vodovoda imaće još savremeniji način provere ispravnosti vode.

         Ispravnost kvaliteta vode se u Zavodu još uvek ne radi, ali je planirano u budućnosti. Ova ustanova je od Vodovod je dobila inkubator za  mikrobiološku analizu, koji im je bio neophodan.

         Direktori ove dve javne ustanove dr Šefadil Spahić i Hanefija Brničanin potpisali su danas ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, koji će samo ojačati već dobru komunikaciju ova dva preduzeća.